Category Archives: Społeczeństwo

Niemieccy pracownicy niemile widziani w Szwajcarii

Wielu Niemców przyjeżdża do Szwajcarii do pracy.  Ale coraz bardziej chcą wrócić, ponieważ nie czują się mile widziani. Liczba Niemców,  opuszczających Szwajcarię, zwiększa się jak nigdy dotąd .

“Wielu z nich jest rozczarowanych , że nie jest tu tak łatwo stworzyć otoczenie społeczne”, mówi Matthias Estermann ze Stowarzyszenia Niemców w Szwajcarii .
Tematem ma się teraz nawet zająć Komisja Rasizmu. Guelcan Akkaya, wiceprzewodniczący Federalnej Komisji przeciwko Rasizmowi ( FCR ) : ” Musimy podejść do problemu ksenofobicznych nastrojów w Szwajcarii poważnie i przełamać uprzedzenia wobec imigrantów. Powinniśmy być również otwarci na Niemców.” W przyszłym tygodniu Komisja podejmie ten temat na planowanym posiedzeniu.
Fakt, że Niemcy stadnie opuszczają kraj , zaczyna również martwić pracodawców “Chcemy i potrzebujemy dobrze wyszkolonych niemieckich pracowników – i musimy pracować ciężej, aby zostali tutaj”, mówi Thomas Daum, dyrektor Związku Pracodawców w Szwajcarii. “Nieprzyjazne nastawienie do Niemców jest problemem i sprawia, że ​​trudniej jest ich zatrudnić. Nikt nie może być atrakcyjny dla wykwalifikowanych pracowników, jeśli jednocześnie daje im do zrozumienia, że nie są mile widziani. To są ludzie. nie roboty. Oni to czują.”

Thomas Daum wyjaśnia to zjawisko rosnącego sceptycyzmu wobec Niemców . “W przeszłości do Szwajcarii przyjeżdżali głównie robotnicy, którzy pracowali na niższych poziomach hierarchii. Niemcy jednak pracują jako organy nadzoru lub na tym samym poziomie, jako klasa średnia. To budzi niepokój. Dlatego sceptycyzm wzrasta” mówi Daum.

George Sheldon, profesor Pracy i Ekonomii Przemysłowej na Uniwersytecie w Bazylei , podaje inny powód: “Mobilność pracowników wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. 80 procent Niemców, którzy przyjeżdżają do Szwajcarii, to naukowcy, “mówi Sheldon.
Najlepsi ludzie poruszają się szybko. “Oni pracują obecnie na globalnym rynku: nadal w Szwajcarii,  ale być może jutro w Londynie, Frankfurcie, Singapurze, gdzieś indziej w Azji lub w USA. To raczej ci gorzej wykwalifikowani, którzy pozostają.”
Sheldon nie przestaje wierzyć, że imigracja z Niemiec zatrzyma się . “Rynek nie jest jeszcze nasycony. ” Przyjeżdżają przede wszystkim inżynierowie, naukowcy, matematycy ,
lekarze.  Ale jak długo? ” Według obecnych prognoz w 2040 roku w Szwajcarii ok. 60 procent populacji będzie posiadać wykształcenie wyższe. Gdy Szwajcarzy mają lepsze kwalifikacje, firma potrzebuje mniej cudzoziemców.  Ale to zajmie kilka lat .”

źródło

 

Coraz większy napływ imigrantów do Niemiec

Liczba mieszkańców Niemiec rośnie od trzech lat. Pod koniec 2013 roku żyło tam 80,8 mln mieszkańców (prawie 300 000 więcej niż rok wcześniej).

Przyczyną tego rozwoju jest znaczny napływ obcokrajowców do Niemiec, jakiego nie notowano od 20 lat. Po raz pierwszy od 1993 roku do Niemiec przybyło o ponad 400 000 ludzi więcej niż wyemigrowało za granicę. Imigranci pochodzą zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z krajów Europy Południowej.

W pierwszym półroczu 2013 roku największą grupą przyjezdnych byli Polacy, po nich Rumuni, Włosi, Węgrzy i Hiszpanie.

W 2014 przewidziany jest dalszy napływ imigrantów, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Według obliczeń modelowych Urzędu Statystycznego, do 2060 roku liczba mieszkańców Niemiec zmaleje prawdopodobnie do niecałych 70 milionów.

źródło

Spada przestępczość w Niemczech


Przestępczość w Niemczech gwałtownie zmalała w ostatnich latach . I nie tylko młodociani są spokojniejsi, generalna liczba wyroków spadła .
Około 773 900 młodocianych i dorosłych w 2012 roku zostało ukaranych za przestępczość różnego typu. To było 4 procent mniej niż w 2013 roku i 14 procent mniej niż w 2007 r. – (pierwszy rok badania ogólnokrajowego). Największa grupa przestępstw to przestępstwa drogowe ( 22 % wg Federalnego Urzędu Statystycznego).

Kara pieniężna jest zdecydowanie najczęstszą karą ( 72 proc.). Prawie jedna piąta ( 18 procent), została skazana na karę pozbawienia wolności. Siedem z dziesięciu wyroków zostało zawieszonych. Dziesięć procent wyroków zostało usankcjonowanych w kategorii nieletnich.
Przestępczość młodzieży według statystyk również maleje. Prawie 114.800 młodocianych zostało skazanych, 26 procent mniej niż w roku 2007 .
Ogólna zasada jest jednak taka , że prawdopodobieństwo skazania w wieku 20-25 lat  jest najwyższe. Większość oskarżonych o przestępstwa ( 81 procent) to nadal mężczyźni.

źródło