Category Archives: Statystyka

Niemcy dyskutują nad płacą minimalną

Od zeszłego roku koalicja dyskutuje nad wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech. Jak na razie, dotychczasowe propozycje zyskują poparcie pracodawców.  Proponowana  minimalna stawka godzinna to EUR 8,50.

Poniższa grafika przedstawia obecną sytuację Niemiec w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

A tutaj widać, jakie są faktyczne koszta, jakie ponosi pracodawca za godzinę pracy w rożnych państwach EU.

Bj1TDkIIYAEQBeB

 

Więcej danych z Eurostat.